تصاویری از تجمع برای جلوگیری از اعدام بهنود شجاعی،زندان اوین،19 مهر

۱۳۸۸ مهر ۱۹, یکشنبه

از حدود ساعت 2 بامداد جمعیت رفته رفته زیاد می شدند، همه از خواب خود زده بودند و به در زندان اوین آمده بودند که خانواده احسان را راضی کنند که جوان دیگری بر دار نشود، اما شد.
عکس هایی که از دیشب در زندان اوین که دوستان گرفتن را در اینجا می گذارم.
پدر احسان، ولی دم، که نمی توانست تصمیم بگیرد، ولی آخر تصمیم گرفت!
برای عکس ها هم از فرناز کمالی عزیز تشکر می کنم که این وقایع را مستند کرد

0 نظرات:

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP